Dokončena oprava chodníků v ul. Sokolská a bří Hovůrkových

29/09/2021 15:13

Na Sokolské ulici byla dokončena 2. etapa oprav chodníků. Došlo zde k odstranění původních dlažeb a obrub, montáži nových obrub, přespádování a přehutnení podloží chodníků, pokládce nové dlažby a terénním úpravám za obrubou včetně osetí.

Dále jsme dokončili 3. etapu oprav chodníků v ul. bří Hovůrkových. Stará dlažba i obruby byly nahrazeny novými.

URL: http://tsmpr.cz/dokoncena-oprava-chodniku-v-ul-sokolska-a-bri-hovurkovych/