Hledá se vánoční strom

13/08/2019 15:09

Žádáme občany, kteří mají k dispozici vzrostlý jehličnan – solitér, který by mohl městu posloužit jako vánoční strom, a uvažují o jeho skácení, kontaktujte prosím Ing. Martinu Haluzíkovou, tel.: 702 196 121 nebo e-mail: martina.haluzikova@tsmpr.cz[1].
Strom by měl být na přístupném místě a pěkně rostlý s maximální výškou 15 m. Po domluvě, že strom vyhovuje, domluvíme datum kácení, které provedeme na vlastní náklady. Po skončení vánočních svátků nabízíme možnost ponechání dřeva dárci.

Endnotes:
  1. martina.haluzikova@tsmpr.cz: mailto:martina.haluzikova@tsmpr.cz

URL: http://tsmpr.cz/hleda-se-vanocni-strom/