Objekty TSMPr opět otevřeny

27/04/2020 12:48

Od pondělí 27. 4. jsou otevřeny objekty Technických služeb – hlavní budova, veřejná zeleň (Michalov), útulek, správa hřbitova – za podmínky dodržování bezpečnostně-preventivních opatření.

Žádáme občany a zákazníky, aby i nadále, pokud to není nezbytně nutné, vyřizovali požadavky prostřednictvím elektronické pošty, datové schránky nebo telefonicky. Veškeré kontakty jsou uveřejněny v sekci Kontakty[1].

Vstup do objektů TSMPr je možný pouze s ochrannými pomůckami (rouškou) a nutností dodržování rozestupů!

Endnotes:
  1. Kontakty: http://tsmpr.cz/kontakty/

URL: http://tsmpr.cz/objekty-tsmpr-opet-otevreny/