Oprava závlahového systému a pískových cest v Michalově

01/09/2021 10:20

Technické služby města Přerova zahájí dne 6. 9. 2021 opravy závlahového systému v parku Michalov v úseku Květnice. V rámci této opravy budou vyměněny veškeré zavlažovací trysky, zkontrolovány rozváděcí šachty včetně ventilů. Nefunkční ventily budou vyměněny, budou také podle potřeby vyměněny i poškozené trubky rozvodů vody. Současně budou od 7. 9. pokračovat práce na obnově trávníků v parku Michalov v hlavní ose parku a v úseku květnice.

Občany města Přerova ani návštěvníky tato oprava neomezí v možnosti vstupu do parku Michalov. Pracovníci odborné firmy se budou pohybovat většinou po travnatých částech parku.

Další letošní rozsáhlejší opravou projdou pískové cesty v Michalově, kdy zahájení stavebních prací je předpokládáno 29. 9. 2021. Tato oprava již bude znamenat omezení vstupu návštěvníků do okolí květnice a přilehlých cest. O podrobnostech budou návštěvníci parku včas informováni na vývěsních tabulích umístěných na vstupu do Michalova.

Ke stažení:

Endnotes:
  1. Rozsah oprav závlah: http://tsmpr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Rozsah-oprav-závlah.pdf

URL: http://tsmpr.cz/oprava-zavlahoveho-systemu-a-piskovych-cest-v-michalove-2/