Oprava závlahového systému a pískových cest v Michalově

29/07/2021 8:15

Technické služby města Přerova, s.r.o. zahájí dne 2. 8. 2021 opravu závlahového systému v parku Michalov. Tento závlahový systém byl uveden do provozu v roce 2004 a od té doby prošel pouze dílčími drobnými opravami.
V rámci této opravy budou vyměněny veškeré zavlažovací trysky, zkontrolovány rozváděcí šachty včetně ventilů. Nefunkční ventily budou vyměněny, budou také podle potřeby vyměněny i poškozené trubky rozvodů vody.

Občany města Přerova ani návštěvníky tato oprava neomezí v možnosti vstupu do parku Michalov. Pracovníci odborné firmy se budou pohybovat většinou po travnatých částech parku. V rámci opravy dojde i ke strhnutí části travnatých ploch a následně k osazení nových trávníků. Předpokládané ukončení této 1. etapy opravy parku bude do 30. 9. 2021. V rámci této opravy bude také znovu natřen altán, kde probíhají promenádní koncerty.

Další letošní rozsáhlejší opravou projdou pískové cesty v Michalově, kdy zahájení stavebních prací je předpokládáno 29. 9. 2021. Tato oprava již bude znamenat omezení vstupu návštěvníků do okolí květnice a přilehlých cest. O podrobnostech budou návštěvníci parku včas informováni na vývěsních tabulích, umístěných na vstupu do Michalova.

Ke stažení:

Endnotes:
  1. Rozsah oprav závlah – situační mapka: http://tsmpr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Rozsah-oprav-závlah.pdf

URL: http://tsmpr.cz/oprava-zavlahoveho-systemu-a-piskovych-cest-v-michalove/