Ořezy a kácení stromů

20/03/2019 12:29

Ve dnech 27. a 28. 3. 2019 proběhnou ořezy javorů v ulicích Jaselská, nám. Svobody a nám. Fr. Rasche a kácení v ulici Na Odpoledni. Vše bude označené značkami, prosíme o dodržování zákazu parkování a zvýšenou opatrnost při průjezdu výše uvedenými ulicemi.

URL: http://tsmpr.cz/orezy-a-kaceni-stromu/