Otevření městského hřbitova ze strany zimního stadionu

28/01/2019 11:51

Městský hřbitov je pro konání pohřbů otevřen ze strany zimního stadionu, otevřeno je také parkoviště u obřadní síně. Hlavní brána zůstává uzavřena.

Upozorňujeme návštěvníky na špatnou schůdnost cest a chodníků na hřbitově, zároveň také na padání sněhu z větví stromů.

URL: http://tsmpr.cz/otevreni-mestskeho-hrbitova-ze-strany-zimniho-stadionu/