Postřiky proti plevelům

23/09/2019 14:55

V úterý 24. 9. bude probíhat postřik zpevněných ploch proti plevelům na ulicích Hranická, Prostějovská, Olomoucká, 1. května, Tylova, U Pošty, Dr. M. Horákové, Popovice – U dráhy, Klivarova, Žižkova (dvory), 9. května.

Z důvodu nepříznivého počasí (déšť) mohou být postřiky přesunuty na jiný den.

Postřiky se budou aplikovat strojově i ručně na zpevněných plochách. Postřik se provádí Roundupem Biaktiv, který se používá v zemědělství a lesnictví na veřejné plochy i vodní toky a plochy. Přípravek se používá jako 3% roztok, působí výhradně na enzymatický systém rostlin a je určený k hubení širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů. Roundup Biaktiv je ekologicky nejšetrnější herbicid.

Chemicky ošetřené plochy jsou označeny kužely s upozorněním „Chemicky ošetřeno“, viz foto:

URL: http://tsmpr.cz/postriky-proti-plevelum-9/