Přistavování velkoobjemových kontejnerů zrušeno

27/04/2020 11:29

Velkoobjemové kontejnery tentokrát nebudou v Přerově a jeho místních částech přistavovány na obvyklá stanoviště. Rovněž svoz nebezpečného odpadu z místních částí se konat nebude. Rozhodlo tak vedení města, a to v souvislosti se současnou situací a nebezpečím nákazy koronavirem.

Pro likvidaci nebezpečného a elektroodpadu jsou občanům k dispozici sběrné dvory v ulicích Na Hrázi a Gen. Fajtla. Objemný odpad a bioodpad lze uložit kromě sběrných dvorů i přímo na skládce v Žeravicích.

URL: http://tsmpr.cz/pristavovani-velkoobjemovych-kontejneru-zruseno/