Rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty na ulici Kosmákova

10/09/2019 10:11

Technické služby v termínu od 29. 7. do 6. 9. 2019 prováděly kompletní rekonstrukci stezky a chodníku se společným provozem na ulici Kosmákova. Rekonstrukce obsahovala práce jako odstranění stávající dlažby a obrub, odkop podkladních vrstev na úroveň pláně, sanace podkladních vrstev v tl. 30 cm z důvodu nízké únosnosti a nevhodného materiálu podloží, montáž obrub, pokládka nových konstrukčních vrstev, pokládky zámkové dlažby, realizace svislého a vodorovného dopr. značení, napojení na stáv. chodníky a komunikace, terénní úpravy. I přes vícepráce na sanaci podkladních vrstev se podařilo dokončení stavby provést v termínu 6. 9. Pro veřejnost byla stavba zprůchodněna o dva dny dříve s tím, že dokončovací práce jako jsou terénní úpravy, úklid a vyklizení staveniště byly realizovány za provozu.
V galerii se můžete podívat, jak celá akce probíhala.

URL: http://tsmpr.cz/rekonstrukce-stezky-pro-chodce-a-cyklisty-na-ulici-kosmakova/