Svoz bio odpadu a zbytkového komunálního odpadu

30/03/2020 11:35

V rodinné zástavbě a v místních částech bude v období od 30. března 2020 do 27. listopadu 2020 svoz prováděn opět jako v minulém roce:
Lichý týden – svoz zbytkového komunálního odpadu
Sudý týden – svoz bio odpadu

V sídlištní zástavbě se svoz zbytkového komunálního odpadu nemění. Svoz bio odpadu bude prováděn vždy v sudý týden.

URL: http://tsmpr.cz/svoz-bio-odpadu-a-zbytkoveho-komunalniho-odpadu/