Svoz vánočních stromků

08/01/2019 8:28

Vánoční stromky mohou občané ukládat ke kontejnerovým stáním, jejich svoz bude probíhat průběžně od 3. 1. až do 31. 1. 2019. Stromky je také možno odevzdat do sběrných dvorů v ulicích Na Hrázi a Želatovská během jejich otevírací doby.

Stromky budou odvezeny do kompostárny a poštěpkovány. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby stromky důkladně odstrojili a nenechávali na nich kovové háčky, ozdoby apod. Dále je nevhodné stromky svazovat, balit nebo vkládat do kontejnerů na komunální odpad.

URL: http://tsmpr.cz/svoz-vanocnich-stromku/