Upozornění pro občany, kteří topí tuhými palivy!

05/12/2019 8:51

Žádáme občany, aby nevysypávali teplý nebo žhavý popel do odpadových nádob!

Odpadové nádoby, které budou obsahovat teplý popel, nebudou vyvezeny z bezpečnostních důvodů. Na případné reklamace nesvezení nádoby obsahující teplý popel nebude brán zřetel!

V důsledku obsahu teplého nebo žhavého popela v nádobě může dojít k požáru svozového vozidla nebo případnému zahoření skládky.

Děkujeme za pochopení!

URL: http://tsmpr.cz/upozorneni-pro-obcany-kteri-topi-tuhymi-palivy/