Upozornění pro občany topící tuhými palivy!

07/12/2018 8:28

Žádáme občany, aby nevysypávali teplý nebo žhavý popel do odpadových nádob!

Odpadové nádoby, které budou obsahovat teplý popel, nebudou vyvezeny z bezpečnostního hlediska. Na případné reklamace nesvezení nádoby obsahující teplý popel nebude brán zřetel.

V důsledku obsahu teplého nebo žhavého popela v nádobě může dojít k požáru svozového vozidla a případnému zahoření skládky.

Děkujeme za pochopení!

URL: http://tsmpr.cz/upozorneni-pro-obcany-topici-tuhymi-palivy/