Úprava kašny na městském hřbitově

02/08/2016 10:46

Technické služby a magistrát města Přerova se spolupodílely na úpravě kašny na městském hřbitově. Kašna, která již dlouhá léta neplnila svoji funkci a vyrůstal z ní pouze plevel, byla vysázena keři a travinami. Prostor kašny se musel odplevelit, položila se geotextilie, následně byl navezen štěrk ve vrstvě 20 cm a provedla se výsadba keřů a travin. Do suchých stanovišť se vysázely rostliny: perovskie lebedolistá, ozdobnice čínská, kručinka, jalovec polehlý, brslen Fortunův a skalník, které by měly vytvořit půdní pokryv.

Původní vzhled:

Nový vzhled:

URL: http://tsmpr.cz/uprava-kasny-na-mestskem-hrbitove/