Uzavírka vjezdu do Technických služeb

23/07/2018 8:02

Z důvodu opravy povrchu komunikace Na Hrázi bude ve dne 23. 7. a ve dnech od 31. 7. do 1. 8. uzavřen vstup do sběrného dvora TSMPr z ulice Svépomoc. V tuto dobu bude umožněn vjezd do sběrného dvora z ulice Polní.

URL: http://tsmpr.cz/uzavirka-vjezdu-do-technickych-sluzeb/