Veřejné osvětlení – Kratochvílova ulice

24/01/2019 7:30

Upozorňujeme občany, že v Kratochvílově ulici může docházet k výpadkům veřejného osvětlení. Jedná se o levou stranu ulice od odbočky z ulice Komenského – závada bude odstraněna do 14 dní.

URL: http://tsmpr.cz/verejne-osvetleni-kratochvilova-ulice/