Výběrové řízení – Výzva k podání nabídek k realizaci projektu „TSMPr, s.r.o.- systém odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu“

12/09/2014 15:14

TSMPr, s.r.o. vypisuje výběrové řízení – Zakázka malého rozsahu – Oznámení o zahájení výběrového řízení – Výzva k podání nabídek k realizaci projektu „TSMPr, s.r.o.- systém odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu“.

Ke stažení :
Zadávací dokumentace (pdf)[1]
Zadávací dokumentace – přílohy (zip)[2]
Doplňující dotazy a odpovědi k zakázce, která byla zveřejněna dne 12.9.2014 (pdf)[3]

Endnotes:
  1. Zadávací dokumentace (pdf): http://tsmpr.cz/wp-content/uploads/2014/09/zd-svoz-do35t.pdf
  2. Zadávací dokumentace – přílohy (zip): http://tsmpr.cz/wp-content/uploads/2014/09/zd-svoz-do35t.zip
  3. Doplňující dotazy a odpovědi k zakázce, která byla zveřejněna dne 12.9.2014 (pdf): http://tsmpr.cz/wp-content/uploads/2014/09/zd-svoz-do35t-odp1.pdf

URL: http://tsmpr.cz/vyberove-rizeni-vyzva-k-podani-nabidek-k-realizaci-projektu-tsmpr-s-r-o-system-oddeleneho-sberu-vyuzitelnych-slozek-komunalniho-odpadu/