Výběrové řízení – Výzva k podání nabídek k realizaci projektu „TSMPr – systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky“

12/09/2014 14:55

TSMPr, s.r.o. vypisuje výběrové řízení – Zakázka malého rozsahu – Oznámení o zahájení výběrového řízení – Výzva k podání nabídek k realizaci projektu „TSMPr – systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky“ spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů.

Ke stažení :
Zadávací dokumentace (pdf)[1]
Zadávací dokumentace – přílohy (zip)[2]

Endnotes:
  1. Zadávací dokumentace (pdf): http://tsmpr.cz/wp-content/uploads/2014/09/zd-svozova-technika.pdf
  2. Zadávací dokumentace – přílohy (zip): http://tsmpr.cz/wp-content/uploads/2014/09/zd-svozova-technika.zip

URL: http://tsmpr.cz/vyberove-rizeni-vyzva-k-podani-nabidek-k-realizaci-projektu-tsmpr-system-oddeleneho-sberu-odpadu-s-nakupem-svozove-techniky/