Výměna nádob na bio odpad

04/04/2017 9:38

Během měsíce dubna rozvezou Technické služby na stanoviště ve městě Přerov 60 ks hnědých 1100 litrových kontejnerů na bio odpad – výměnou za stávající 240 lt nádoby. Tyto nádoby budou vymyty a rozvezeny občanům, kteří ještě nádobu na bio odpad nemají a požádali si o ni.

URL: http://tsmpr.cz/vymena-nadob-na-bio-odpad/