PN – nákladní vozidlo

05/10/2012 8:45

VŘ – „TS Přerov – nákladní vozidlo pro svoz odpadu o celkové hmotnosti do 12 tun“.
Bližší podmínky:
Krycí list
Technická specifikace
Textová část
Výzva
Výzva podpis

URL: http://tsmpr.cz/vz-nakladni-vozidlo/