Zazimování městských kašen

02/10/2017 7:23

V termínu od 29. 9. 2017 – 4. 10. 2017 bude probíhat zazimování městských kašen v Přerově. Zazimována bude kašna na nám. Přerovského povstání, u Přerovanky a na nám. T. G. Masaryka. Kašny budou vypuštěny a vyčištěny, na nám. T.G.M bude kašna překryta deskami.

URL: http://tsmpr.cz/zazimovani-mestskych-kasen/