Parkovací karty

Parkovací karty pro rok 2013 budou prodávány od 2.1.2013
Parkovací karty z roku 2012 platí do 15.1.2013
Ceník PK 2013

Upozornění

V době od 27.12.2012 do 31.12.2012 bude uzavřena hlavní pokladna TSMPr
Na hrázi 17.
V případě nutnosti možno úhrady provádět v pokladně hřbitova TSMPr
Prodej parkovacích karet bude probíhat od prvního pracovního dne r.2013

PN – Oprava objektu hájenky Svrčov

VŘ malého rozsahu – „Oprava objektu hájenky Svrčov – sociální zařízení, kancelář polesného“.
Bližší podmínky:
Podklady k výběrovému řízení

PN – nákladní vozidlo

VŘ – „TS Přerov – nákladní vozidlo pro svoz odpadu o celkové hmotnosti do 12 tun“.
Bližší podmínky:
Krycí list
Technická specifikace
Textová část
Výzva
Výzva podpis

Harmonogram PK

Aktuální harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů naleznete v sekci: Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů

VZ – řízená skládka

VZ malého rozsahu na stavební práceí – „Řízená skládka S-OO3 Žeravice 2 – Obvodová rekultivační hráz – 7. etapa“.
Dokumenty:
Rozpočet (zip)
Výkresy (zip)
Textová část PD (doc)
oznámení a zadávací dokumentace (doc)

Harmonogram BČ

Byla aktualizována sekce harmonogram blokového čištění pro rok 2012