Výzva k podání nabídky na prodej dříví v LHC Přerov 2

Výzva k podání nabídky na prodej dříví v LHC Přerov 2 Krycí list nabídky Příloha č. 1 – Slepý položkový rozpočet pro Ceny dříví Příloha č. 2 – Slepý položkový rozpočet pro prodej dříví na OM za jednotkovou cenu

Krajské kolo soutěže hasičů

Technické služby města Přerova, s.r.o. podpořily Krajské kolo soutěže profesionálních a dobrovolných hasičů Olomouckého a Moravskoslezského kraje v požárním sportu, která se konala 13. – 14. června 2015 v Přerově.

Vyhodnocení soutěže ve sběru papíru, PET a hliníkových obalů

V období od 15. září 2014 do 31. května 2015 probíhala již druhá soutěž ve sběru tříděných komodit. Ve školním roce 2014/2015 byla vyhlášena soutěž a kromě sběru papíru mohli žáci a děti sbírat i PET a hliníkové obaly (plechovky). Papír se sbíral nejen ve školách, ale také ve sběrných dvorech Technických služeb města Přerova […]