Až do odvolání se v Přerově nebude kosit tráva

Z důvodu současného suchého počasí je dočasně zastavena údržba travnatých ploch na území města. Plochy trávníků jsou spáleny sluncem, jen ojedinělé trsy vytrvalých plevelů jsou dosud životaschopné. Dalším důvodem je omezení prašnosti ve městě, které vzniká při pojezdu sekačkami. Údržba travnatých ploch bude obnovena dle klimatických podmínek.

Kompostárna v Žeravicích připravuje expedici prvního hotového kompostu

V roce 2014 byla městem Přerov, za dotace z Fondu životního prostředí, realizována výstavba kompostárny na zpracování biologického odpadu. Tato kompostárna sousedí se skládkou komunálního odpadu v Žeravicích, a to za budovou třídírny. Vlastní sběr bioodpadu z domácností v místních částech a z okolí RD v Přerově byl zahájen v polovině března 2015. K tomu […]