Pěstební opatření dřevin a náhradní výsadby

V letošním roce dojde k realizaci pěstebních opatření na dřevinách v parku Michalov a areálu Laguna. Práce započnou certifikovaní arboristé v období vegetačního klidu od prosince 2015 a budou pokračovat v předjaří 2016. Práce budou rozděleny do dvou etap. V první etapě budou provedeny bezpečnostní ořezy, přednostně nad chodníky a dětskými hřišti. Jako dílčí část […]

Upozornění – pokladna

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 bude uzavřena pokladna Na Hrázi. V případě nutnosti lze využít pokladnu na hřbitově.

Omezení vjezdu na ulici Vsadsko a náměstí Přerovského povstání

Technické služby města Přerova, s.r.o., budou v měsíci listopadu realizovat opravu asfaltových povrchů na části chodníku na ulici Vsadsko (v části od ulice Dvořákova) a na náměstí Přerovského povstání. Z tohoto důvodu bude nutno tyto plochy na nezbytně nutnou dobu uzavřít. Proto bude v termínu od 11. do 12. 11. 2015 uzavřena pro provoz celá […]