Zaměstnání: Smuteční řečník/řečnice

Technické služby města Přerova – Pohřební služba – hledá smutečního řečníka/řečnici na dohodu o provedení práce. Pro bližší informace kontaktujte pohřební službu na tel. 724 219 969 nebo na e-mail: romana.machackova@tsmpr.cz

Úprava kašny na městském hřbitově

Technické služby a magistrát města Přerova se spolupodílely na úpravě kašny na městském hřbitově. Kašna, která již dlouhá léta neplnila svoji funkci a vyrůstal z ní pouze plevel, byla vysázena keři a travinami. Prostor kašny se musel odplevelit, položila se geotextilie, následně byl navezen štěrk ve vrstvě 20 cm a provedla se výsadba keřů a […]