Otevření městského hřbitova ze strany zimního stadionu

Městský hřbitov je pro konání pohřbů otevřen ze strany zimního stadionu, otevřeno je také parkoviště u obřadní síně. Hlavní brána zůstává uzavřena. Upozorňujeme návštěvníky na špatnou schůdnost cest a chodníků na hřbitově, zároveň také na padání sněhu z větví stromů.

Veřejné osvětlení – Kratochvílova ulice

Upozorňujeme občany, že v Kratochvílově ulici může docházet k výpadkům veřejného osvětlení. Jedná se o levou stranu ulice od odbočky z ulice Komenského – závada bude odstraněna do 14 dní.

Kácení v NPR Žebračka

V období od 22. 1. do 28. 2. 2019 budou probíhat těžební práce v národní přírodní rezervaci Žebračka. Práce budou probíhat v bezpečnostním pásmu naučné stezky od Laguny do obce Lýsky a podél silniční komunikace Přerov – Prosenice. Nabádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a nevstupovali do ohroženého prostoru. Mapa ke stažení zde.

Upozornění občanům – silný vítr

Vzhledem k sílícímu větru upozorňujeme občany ke zvýšené opatrnosti v parku Michalov a městském hřbitově v Přerově. Hrozí pád větví ze stromů! Pokud by vítr během pondělí 14. 1. a úterý 15. 1. ještě zesílil, je možné, že park Michalov i městský hřbitov budou z bezpečnostních důvodů na nezbytně nutnou dobu uzavřeny.

Pietní akt – vsyp

Správa hřbitova oznamuje, že v pátek dne 26. 4. 2019 ve 14:00 připravuje pietní akt společného vsypu ostatků Vašich zesnulých na 5. vsypové loučce na městském hřbitově v Přerově za účasti řečníka a kněze. Zájemci o tento obřad kontaktujte správu hřbitova – tel. 724 080 152.

Upozornění občanům

Dne 9. 1. 2019 od 10 hod bude znovu otevřen park Michalov i městský hřbitov v Přerově.

Svoz vánočních stromků

Vánoční stromky mohou občané ukládat ke kontejnerovým stáním, jejich svoz bude probíhat průběžně od 3. 1. až do 31. 1. 2019. Stromky je také možno odevzdat do sběrných dvorů v ulicích Na Hrázi a Želatovská během jejich otevírací doby. Stromky budou odvezeny do kompostárny a poštěpkovány. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby stromky důkladně odstrojili […]