Veřejné osvětlení – Vinary

Oznamujeme občanům, že v místní části Vinary – Mezilesí I a II bude z důvodu rekonstrukce rozvaděče VO nefunkční veřejné osvětlení ve dnech 28. – 30. 6. 2019.

Informace o kvalitě vody na Laguně

Na základě laboratorních testů (ke stažení zde) bylo zjištěno, že není dodržen požadavek legislativy v ukazatelích průhlednost a vodní květ. Pro ostatní stanovené ukazatele jsou požadavky legislativy dodrženy. Voda v areálu lagun v Přerově se nedoporučuje ke koupání.

Postřiky proti plevelům

V týdnu od 24. 6. do 28. 6. se budou aplikovat postřiky v lokalitách Jižní čtvrť I, II, III a IV. Od 26. do 28. 6. 2019 se bude provádět postřik chodníků proti plevelům postřikem Roundup v místních částech Lověšice, Újezdec, Henčlov, Penčice, Čekyně, Žeravice, Vinary, Lýsky, Popovice, Dluhonice a Kozlovice. Dále se budou stříkat […]

Vyhlášení soutěže ve sběru papíru

Ve středu 19. 6. byly slavnostně vyhlášeny výsledky školní soutěže ve sběru papíru  v Mervartově síni na přerovském zámku. Soutěž probíhala od 1. 10. 2018 do 17. 5. 2019. Celkem se nasbíralo 211 940 kilogramů papíru. Papír se sbíral nejen ve školách, ale také ve sběrných dvorech Na Hrázi 17 a Želatovská 3422 v Přerově. […]

Městský hřbitov – poškozený strom

Vlivem silné bouřky ve čtvrtek 13. 6. došlo na městském hřbitově k poškození stromu bleskem. Žádáme návštěvníky hřbitova, aby se nepohybovali a nevstupovali do prostoru v blízkosti poškozeného stromu – týká se to oddělení H na městském hřbitově. Prostor je zapáskován a jsou zde také umístěny zábrany. Aktualizováno 17. 6.: O víkendu byl smrk pokácen. […]

Kašna na Náměstí Přerovského povstání

Od loňského roku byla kašna na Náměstí Přerovského povstání nefunkční z důvodu špatně těsnícího tělesa. Po kompletní opravě včetně výměny šachty, opravy čerpadla, nových trysek a ukotvení speciální fólie je dnes již kašna plně v provozu.