Rozšíření sběrného dvora Na Hrázi

V období od 27. 1. do 30. 6. 2020 probíhá realizace stavby „Rozšíření sběrného dvora v areálu společnosti TSMPr, Na Hrázi 17, Přerov“. Upozorňujeme Vás, abyste při pohybu v areálu dbali zvýšené opatrnosti a respektovali bezpečnostní značení. PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA NENÍ OMEZEN!

Nový parkovací automat

Na Náměstí Přerovského povstání byl nainstalován nový parkovací automat, který přijímá platby za parkovaní jak mincemi, tak je možno platit i bezkontaktně platebními kartami VISA nebo Mastercard.

Svoz vánočních stromků

Vánoční stromky mohou občané ukládat ke kontejnerovým stáním, jejich svoz bude probíhat průběžně od 2. 1. 2020. Stromky je také možno odevzdat do sběrných dvorů v ulicích Na Hrázi a Želatovská během jejich otevírací doby. Stromky budou odvezeny do kompostárny a poštěpkovány. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby stromky důkladně odstrojili a nenechávali na nich […]