Obnovení provozu veřejných WC

Od pondělí 4. 5. 2020 bude obnoven provoz veřejných WC na Žerotínově náměstí a na hřbitově v Přerově. Vstup na WC však bude možný pouze s ochrannými prostředky, zejména rouškou. Při používání WC je nutné dodržovat hygienické zásady a postupy.

Skatepark

Skatepark je nadále UZAVŘEN. Otevřen bude po skončení nouzového stavu.

Postřiky proti plevelům

V pondělí 4. 5. bude probíhat postřik chodníků proti plevelům v ulicích Žižkova, Klivarova, Prokopa Holého, Jana Jiskry z Brandýsa, tř. Gen. Janouška, Bohuslava Němce, Kabelíkova, Optiky, Purkyňova, Vaňkova, Slaměníkova, Jana Nálepky, Sokolovská, Por. Vodičky. Ve středu 6. 5. bude probíhat postřik chodníků proti plevelům v ulicích Horní náměstí, Spálenec, Na Marku, Mostní, Jateční, nábř. […]

Bezplatné parkování v Přerově končí, v pondělí 4. května budou opět zprovozněny parkovací automaty

Na základě rozhodnutí vlády ČR, která zrušila krizové opatření, na jehož základě byly zóny placeného parkování ve městech a obcích po dobu nouzového stavu bezplatné, upozorňujeme občany, že ve městě Přerově se začne na placených parkovištích vybírat poplatek od pondělí 4. května. Provozovatel parkovišť, kterým jsou Technické služby města Přerova, zprovozní parkovací automaty v pondělí […]

Cyklostezka

V pátek 24. 4. byla dokončena 3. etapa opravy cyklostezky o celkové délce 4,8 km a šířce od 1,9 do 2,5 metru. Pracovníci Technických služeb museli v úseku Přerov (Dvořákova) – Grymov (most) před pokládkou nové asfaltové vrstvy cyklostezku nejprve vyčistit od prorůstající vegetace, prořezat okolní stromy a keře a opravit poškozené úseky. V následujících […]

Objekty TSMPr opět otevřeny

Od pondělí 27. 4. jsou otevřeny objekty Technických služeb – hlavní budova, veřejná zeleň (Michalov), útulek, správa hřbitova – za podmínky dodržování bezpečnostně-preventivních opatření. Žádáme občany a zákazníky, aby i nadále, pokud to není nezbytně nutné, vyřizovali požadavky prostřednictvím elektronické pošty, datové schránky nebo telefonicky. Veškeré kontakty jsou uveřejněny v sekci Kontakty. Vstup do objektů […]

Přistavování velkoobjemových kontejnerů zrušeno

Velkoobjemové kontejnery tentokrát nebudou v Přerově a jeho místních částech přistavovány na obvyklá stanoviště. Rovněž svoz nebezpečného odpadu z místních částí se konat nebude. Rozhodlo tak vedení města, a to v souvislosti se současnou situací a nebezpečím nákazy koronavirem. Pro likvidaci nebezpečného a elektroodpadu jsou občanům k dispozici sběrné dvory v ulicích Na Hrázi a […]

Chemické ošetření chodníků a okrajů vozovek

Ve středu 29. 4. proběhne chemické ošetření následujících ulic: Dvořákova vč. dvorů, tř. 17. listopadu, Vsadsko, Budovatelů, Trávník, Kozlovská, Kosmákova, Příční, Malá Trávnická, Bayerova, Šrobárova, Pod Valy. Ve čtvrtek 30. 4. budou chemicky ošetřeny tyto ulice: Žižkova, Klivarova, Prokopa Holého, Jana Jiskry z Brandýsa, tř. gen. Janouška, Bohuslava Němce, Kabelíkova, Optiky, Purkyňova, Vaňkova, Slaměníkova, Jana […]

Odstávka rozvaděče VO

Z důvodu rekonstrukce kabelového vedení VN a NN v ulici 1. května došlo k přerušení dodávky el. energie pro veřejné osvětlení v ulicích: 1.května, Tylova, U pošty, Prostějovská, Olomoucká. Z tohoto důvodu bude v těchto místech po dobu neurčitou veřejné osvětlení mimo provoz. Pro více informací se obraťte na Magistrát města Přerova, odbor majetku a […]