Search
Close this search box.

Revitalizace chodníku v ul. Petřivalského je dokončena

revitalizovaný chodník Petřivalského Přerov

K poslednímu dubnu jsme dokončili revitalizaci chodníku v ulici Petřivalského (u zimního stadionu), kde byl vyměněn asfaltový povrch za dlažbu. Došlo zde k odstranění původního povrchu, výměně obrub, terenním úpravám a pokládce dlažby vč. úpravám a osetí za obrubou. O revitalizacích chodníků v měsíci dubnu jsme vás informovali zde.

Revitalizace parkoviště Kratochvílova dokončena

K dnešnímu dni jsme městu Přerov předali parkoviště v ul. Kratochvílova, které prošlo kompletní revitalizací a bylo doplněno o závory. O tomto víkendu bude parkoviště možno používat bezplatně, od pondělí 29. dubna bude plně v provozu. Při vjezdu obdržíte parkovací lístek, který vám následně po zaplacení umožní výjezd z parkoviště. Pokud budou chtít využít nový […]

Zprovoznění kašny na nám. TGM

kašna TGM Přerov

Informujeme občany, že dnešním dnem je v provozu kašna a pítko na náměstí TGM. Ty byly v zimních měsících mimo provoz.

Vyjádření ke špatně provedeným postřikům

špatný postřik

Byť je naší snahou, aby bylo město krásné a čisté, i nám se někdy nezadaří. Při provádění postřiků ve městě došlo na několika místech k poškození trávníku. Nejednalo se o úmysl, šlo o pochybení zaměstnance při práci. Toto pochybení nás upřímně mrzí a byla přijata opatření, aby se tato chyba v budoucnu neopakovala. Na harmonogram […]

Blokové čištění v roce 2024

V úterý 2. dubna začínáme s blokovým čištěním v Přerově a místních částech. Jedná se o celou flotilu složenou z kropícího a zametací vozu, multikáry a valníku. Nejprve musíme provést okopy kolem cest, vyčistit kanalizační vpustě a odvodňovací žlaby, uklidit kontejnerová stání a pak následně dojde k samotnému čištění vozovky. Kompletní harmonogram pro letošní rok naleznete zde.

Revitalizace chodníků v měsíci dubnu

Chodník před revitalizací Nádražní 1-5, Přerov

Od příštího týdne máme v plánu revitalizaci dvou chodníků v Přerově. V ulici Nádražní č. 1-5 a v ulici Petřivalského u zimního stadionu, kde navíc dojde k výměně asfaltového povrchu za dlažbu. Dokončení oprav je plánováno na 30. dubna. V obou případech dojde k vytrhání a pokládce nových obrubníků, pokládce nové dlažby a terenním úpravám […]

Oprava chodníku a schodiště na Laguně

Máme za sebou první revitalizaci chodníku v tomto roce. Počasí nám přálo, tak jsme se pustili do revitalizace chodníku a schodiště na Laguně. Došlo k vytrhání původních obrubníků a rozebrání dlažby a pokládce nové dlažby vč. obrub. Také došlo k úpravě terénu za obrubou a dosetí trávníku.

Kácení, převoz a ukotvení vánočního stromu

Ještě za ranního kuropění a ne příliš vlídného počasí jsme v sobotu 25. listopadu začali v Troubkách s kácením vánočního stromu pro Přerov. I přes silně podmáčený svažitý terén se nám nakonec podařilo bez problému strom pokácet a za pár minut již odpočíval na valniku soupravy a loučil se po 25 letech své věrné služby. […]

Parkoviště Petřivalského prošlo revitalizací

Parkoviště Petřivalského se nám podařilo opravit před plánovaným termínem. Došlo zde k výměně obrub parkoviště, výškové úpravě poklopů a mříží UV, pokládce nového asfaltového krytu parkoviště, přehutnění a přespádování podloží přilehlého chodníku a pokládce nové dlažby chodníku.

Chodníky ve vnitrobloku Na Odpoledni jsou opravené

V plánovaném termínu jsme dokončili opravu chodníků ve vnitrobloku ulice Na Odpoledni. Došlo zde k odstranění původních povrchů včetně obrub, pokládce nových obrub a zámkové dlažby. Kontejnerová stanoviště jsou nově dlážděná vsakovací dlažbou a došlo ke kompletnímu založení trávníků v úseku našich prací. Vertikutací a aerifikací prošly také okolní trávníky nedotčené stavbou. Drobnými opravami prošlo […]