Kácení, převoz a ukotvení vánočního stromu

Ještě za ranního kuropění a ne příliš vlídného počasí jsme v sobotu 25. listopadu začali v Troubkách s kácením vánočního stromu pro Přerov. I přes silně podmáčený svažitý terén se nám nakonec podařilo bez problému strom pokácet a za pár minut již odpočíval na valniku soupravy a loučil se po 25 letech své věrné služby. […]

Parkoviště Petřivalského prošlo revitalizací

Parkoviště Petřivalského se nám podařilo opravit před plánovaným termínem. Došlo zde k výměně obrub parkoviště, výškové úpravě poklopů a mříží UV, pokládce nového asfaltového krytu parkoviště, přehutnění a přespádování podloží přilehlého chodníku a pokládce nové dlažby chodníku.

Chodníky ve vnitrobloku Na Odpoledni jsou opravené

V plánovaném termínu jsme dokončili opravu chodníků ve vnitrobloku ulice Na Odpoledni. Došlo zde k odstranění původních povrchů včetně obrub, pokládce nových obrub a zámkové dlažby. Kontejnerová stanoviště jsou nově dlážděná vsakovací dlažbou a došlo ke kompletnímu založení trávníků v úseku našich prací. Vertikutací a aerifikací prošly také okolní trávníky nedotčené stavbou. Drobnými opravami prošlo […]

Stavební akce do konce roku

Do konce roku nás čekají poslední dvě velké stavební akce a to oprava parkoviště a přilehlého chodníku na ulici Petřivalského, která potrvá od 23. října. do 19. listopadu, a dále oprava parkoviště na ulici Kratochvílova. Práce jsou zde naplánovány na období 30. 10. – 10. 12. 2023. Ke stažení: DZ situace Petřivalského DZ situace Kratochvílova

Další chodník v Přerově prošel opravou

Právě jsme s předstihem dokončili opravu chodníku ve vnitrobloku spojující ulice Tománkova-Interbrigadistů. Došlo zde k výměně obrub, přespádování chodníku, pokládce nové dlažby a terénním úpravám za obrubou.

Oprava chodníku – vnitroblok Na Odpoledni

V pondělí 18. 9. začneme s opravou chodníků a přilehlých dlážděných ploch ve vnitrobloku Na Odpoledni. Dojde zde k odstranění původní dlažby, asfaltového krytu, odstranění betonového podkladu, přespádování podkladu, pokládce nové zámkové dlažby a terenním úpravám za obrubou. Termín dokončení je plánován na 22. 10. 2023. Zadavatelem této stavební akce je Statutární město Přerov. Ke […]

Termín dokončení opravy chodníku v ulici Trávník se posouvá

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a hlavně k nucené výměně komplet celého podloží, které nebylo plánováno, se dokončení I. etapy opravy chodníku v ulici Trávník posouvá na 7. – 8. srpna, kdy proběhne pokládka asfaltového krytu chodníku. Uděláme vše pro to, abychom konečný termín oprav dodrželi. Děkujeme za pochopení.

Zelená zastávka v ulici Svisle

Zelená zastávka – tak by se dal nazvat další z projektů od Statutárního města Přerov, který právě dokončujeme. Již v květnu jsme zde vybudovali nový přístřešek včetně okolní dlažby a osázeli jeho střechu směsí rozchodníků. Nyní nastal čas osadit připravený záhon trvalkami. Jedná se opět o štěrkový záhon, který je méně náročný na údržbu. Kvést zde budou […]

Oprava chodníku ulice Želátovská je dokončena

Právě jsme dokončili opravu chodníku v ulici Želátovská. Touto opravou jsme navázali na chodník, který prošel revitalizací v loňském roce. Došlo zde k výměně obrub, přespádování chodníku, výškové úpravě poklopů inženýrských sítí, pokládce nové dlažby a terénním úpravám za obrubou.

Oprava chodníku ulice Trávník

Spousta práce nás čeká i o prázdninách. V plánu je oprava chodníku v ulici Trávník. Ta bude rozdělena do dvou etap. I. etapa bude probíhat v období 3. 7. – 30. 7. od č. p. 11–25. II. etapa bude zahájena 31. 7. od č.p. 1–11 a dokončení se plánuje do 27. 8. 2023. Oprava bude […]