Hledá se odpadový maskot města Přerova – soutěž pro žáky 1. stupně základních škol

Nakreslit, namalovat, či jinak ztvárnit podobu a navrhnout maskota odpadového hospodářství města Přerova. Takové je ve zkratce zadání nové soutěže určené pro žáky 1.-5. tříd přerovských základních škol. Klání připravila radnice ve spolupráci s Technickými službami města Přerova. Třída, z níž vzejde vítězný návrh, stráví společně den plný zajímavých zážitků.

Uzavření sběrných dvorů v době svátku

Upozorňujeme, že sběrný dvůr Na Hrázi i sběrný dvůr Gen. Fajtla jsou v době svátku 28. 9. uzavřeny. Prosíme občany, aby neukládali odpad před bránu SD. Děkujeme za pochopení.

Město Přerov získalo cenu Elektrooskara

Dne 19. září se v Náměšti na Hané předávala ocenění za třídění komunálního odpadu a elektroodpadu. V soutěži O Elektrooskara získalo Statutární město Přerov za třídění elektroodpadu v kategorii obcí nad 15 000 obyvatel první místo. Ve třídění komunálního odpadu si nejlépe vedli Olomouc, Šumperk a Hranice. Statutární město Přerov se umístilo na 5. místě. […]

Výdej kompostu podzim 2023

Vážení občané, informujeme o vyhlášení termínu výdeje kompostu pro období „PODZIM 2023“ na kompostárně v Žeravicích a to ve stanovených dnech a časech uvedených v příloze.

Čipování odpadových nádob

V následujících týdnech se budou pohybovat v ulicích našeho města a místních částí zaměstnanci Technických služeb města Přerova, kteří mají na starosti čipování odpadových nádob firem i občanů. Změna systému označení nádob a digitalizace celého systému svozu odpadů nám do budoucna umožní lepší kontrolu nad výsypem nádob. Dojde k optimalizaci svozových tras a úspoře pohonných hmot i času. Vzhledem k tomu, že část nádob se nachází na soukromých pozemcích, bude nutné umožnit přístup k těmto nádobám. Vše se budeme snažit provést v rámci standartního svozového dne. Může se však stát, že Vás naši zaměstnanci budou kontaktovat telefonicky nebo osobně s žádostí o umožnění přístupu k Vašim odpadovým nádobám.

Svoz nebezpečného a objemného odpadu v místních částech

Pro občany místních částí jsme na 22. dubna vyhradili svoz nebezpečného a objemného odpadu v daných časech a lokalitách. Upozorňujeme, že je nezbytné, aby občané dovezli odpad až v daný čas a předali je přímo do svozového vozidla. Děkujeme.

Výdej kompostu JARO 2023

Vyhlášení termínu výdeje kompostu pro období „JARO 2023“ na kompostárně v Žeravicích a to ve stanovených dnech a časech uvedených v příloze.

Svoz bioodpadu

Svoz BIO odpadu bude v tomto roce probíhat od 3. 4. do 1. 12. vždy sudý týden. Tento svoz se týká jak rodinných zástaveb v Přerově a místních částech, tak sídlištních zástaveb.

Ohlédnutí za rokem 2022

V následujícím videu se můžete podívat, jaké projekty jsme v minulém roce realizovali nad rámec našich běžných činností:

Černá skládka na Švédských šancích

Včera jsme začali uklízet černou skládku, která se nachází v lese na Švédských šancí za místní částí obce Újezdec. Tato černá skládka zde dlouhodobě a již několik let znečišťuje les a okolí. Ručně jsme doposud vysbírali 25 pytlů různého odpadu jako sklo, plasty, baterie, různé chemikálie a saponáty. Nápomocná nám byla i naše těžká technika, která […]