Search
Close this search box.

Oprava parkoviště ul. Kratochvílova

V termínu od 22. března do 26. dubna budeme kontinuálně dle klimatických podmínek opravovat parkoviště v ul. Kratochvílova. Jedná se o navázání prací, se kterými jsme museli díky nepříznivému počasí a archeologickému průzkumu skončit vloni na podzim. Dojde zde k odfrézování 5cm asfaltu, pokládce nového asfaltu a terénním úpravám. Dále budou nainstalovány závory, pokladny, svislé […]

Stavební akce do konce roku

Do konce roku nás čekají poslední dvě velké stavební akce a to oprava parkoviště a přilehlého chodníku na ulici Petřivalského, která potrvá od 23. října. do 19. listopadu, a dále oprava parkoviště na ulici Kratochvílova. Práce jsou zde naplánovány na období 30. 10. – 10. 12. 2023. Ke stažení: DZ situace Petřivalského DZ situace Kratochvílova

Oprava chodníku – vnitroblok Na Odpoledni

V pondělí 18. 9. začneme s opravou chodníků a přilehlých dlážděných ploch ve vnitrobloku Na Odpoledni. Dojde zde k odstranění původní dlažby, asfaltového krytu, odstranění betonového podkladu, přespádování podkladu, pokládce nové zámkové dlažby a terenním úpravám za obrubou. Termín dokončení je plánován na 22. 10. 2023. Zadavatelem této stavební akce je Statutární město Přerov. Ke […]

Oprava chodníku ulice Trávník

Spousta práce nás čeká i o prázdninách. V plánu je oprava chodníku v ulici Trávník. Ta bude rozdělena do dvou etap. I. etapa bude probíhat v období 3. 7. – 30. 7. od č. p. 11–25. II. etapa bude zahájena 31. 7. od č.p. 1–11 a dokončení se plánuje do 27. 8. 2023. Oprava bude […]

Oprava chodníku Jižní Čtvrť II

Od příštího týdne do 6. srpna nebude přístupný chodník na ulici Jižní Čtvrť II z důvodu jeho revitalizace. Dojde zde k výměně obrub, přespádování chodníku, výškové úpravě poklopů inženýrských sítí, pokládce nové dlažby a terénním úpravám za obrubou. Ke stažení:

Harmonogram přistavování VOK

Technické služby města Přerova, s.r.o. ve spolupráci s městem Přerovem předkládají rozšířené harmonogramy přistavování velkoobjemových kontejnerů pro jarní úklid březen – červen 2019 pro Přerov a Předmostí, místní části a zahrádkářské osady. Více v sekci Pro občany -> Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů.