Další chodník v Přerově prošel opravou

Právě jsme s předstihem dokončili opravu chodníku ve vnitrobloku spojující ulice Tománkova-Interbrigadistů. Došlo zde k výměně obrub, přespádování chodníku, pokládce nové dlažby a terénním úpravám za obrubou.

Zelená zastávka na Svislích

Zelená zastávka na Svislích má svou finální podobu. Doplnili jsme ji o dřevěnou konstrukci, nakteré se pnou plaménky a zimolezy. 

Zelená zastávka v ulici Svisle

Zelená zastávka – tak by se dal nazvat další z projektů od Statutárního města Přerov, který právě dokončujeme. Již v květnu jsme zde vybudovali nový přístřešek včetně okolní dlažby a osázeli jeho střechu směsí rozchodníků. Nyní nastal čas osadit připravený záhon trvalkami. Jedná se opět o štěrkový záhon, který je méně náročný na údržbu. Kvést zde budou […]

Oprava chodníku ulice Želátovská je dokončena

Právě jsme dokončili opravu chodníku v ulici Želátovská. Touto opravou jsme navázali na chodník, který prošel revitalizací v loňském roce. Došlo zde k výměně obrub, přespádování chodníku, výškové úpravě poklopů inženýrských sítí, pokládce nové dlažby a terénním úpravám za obrubou.

Revitalizace chodníku v ulici 9.května je u konce

O 10 dní dříve jsme dokončili revitalizaci chodníku v ulici 9. května. Došlo zde k výměně obrub, přespádování chodníku, výškové úpravě poklopů inženýrských sítí, pokládce nové dlažby a terénním úpravám za obrubou včetně osetí, které snad díky vhodnému počasí brzy vyklíčí.

Výsadba na okružní křižovatce hotová

V minulém týdnu jsme dokončili výsadbu na okružní křižovatce a přilehlých ostrůvků Žerotínova náměstí. Výsadba je navržena tak, aby byla atraktivní po celý rok. V předjaří jako první vykvetou dřeviny – kalina Bodnanská a jasmín nahokvětý. Následně je v kvetení vystřídají drobné jarní cibuloviny jako například krokusy, tulipány a modřence. V létě budou hrát prim […]

Revitalizace chodníku na ul. Kouřílkova je dokončena

Právě jsme v termínu dokončili revitalizaci chodníku v ul. Kouřílkova. Došlo zde k výměně obrub, přespádování chodníku, výškové úpravě poklopů inženýrských sítí, pokládce nové dlažby a terénním úpravám za obrubou. Chodníkem byly protaženy chráničky pro pokládku dalších projektovaných sítí v dané lokalitě, aby chodník nebyl opětovně rozebírán.

Revitalizace chodníku Na Odpoledni je dokončená

Revitalizace chodníku v ulici Na Odpoledni je téměř hotová. Jakmile to počasí dovolí, dokončíme terenní úpravy za obrubou včetně osetí. Staveniště bude vyklizeno během následujících dní.

Oprava propustku v Penčicích

Technické služby města Přerova dokončily tento týden opravu propustku poškozeného přívalovými dešti v ulici U Mlýna v Přerově-Penčicích. Propustek byl vyčištěn od náletových dřevin, rozšířen a čela propustku včetně vtokového žlabu byly vydlážděny lomovým kamenem do betonového lože. V následujícím týdnu bude provedena oprava a doplnění místní štěrkové komunikace.