Search
Close this search box.

Svoz bio odpadu

V rodinné zástavbě a v místních částech končí svoz bio odpadu dne 27. 11. 2020. Více informací v sekci Služby -> Odpadové hospodářství -> Svoz bio odpadu.

Ořez stromů – ul. 9. května

Od úterý dne 26. 2. 2019 bude probíhat zmlazování javorů ořezem na ul. 9. května. Zmlazení stromů se periodicky opakuje po letech a mělo by zlepšit prosvětlení ulice. Apelujeme na občany, aby dbali zvýšené opatrnosti.

Veřejné osvětlení – Kratochvílova ulice

Upozorňujeme občany, že v Kratochvílově ulici může docházet k výpadkům veřejného osvětlení. Jedná se o levou stranu ulice od odbočky z ulice Komenského – závada bude odstraněna do 14 dní.

Svoz vánočních stromků

Vánoční stromky mohou občané ukládat ke kontejnerovým stáním, jejich svoz bude probíhat průběžně od 3. 1. až do 31. 1. 2019. Stromky je také možno odevzdat do sběrných dvorů v ulicích Na Hrázi a Želatovská během jejich otevírací doby. Stromky budou odvezeny do kompostárny a poštěpkovány. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby stromky důkladně odstrojili […]

Kontejnery na posypový materiál

Technické služby rozmístily v Přerově na ulicích Jateční a U Tenisu a v Předmostí na ulici Sportovní nové žluté kontejnery na posypový materiál. Kontejnery mají objem cca 450 litrů. Tyto kontejnery slouží pouze pro potřeby Technických služeb v zimním období!

Upozornění pro občany topící tuhými palivy!

Žádáme občany, aby nevysypávali teplý nebo žhavý popel do odpadových nádob! Odpadové nádoby, které budou obsahovat teplý popel, nebudou vyvezeny z bezpečnostního hlediska. Na případné reklamace nesvezení nádoby obsahující teplý popel nebude brán zřetel. V důsledku obsahu teplého nebo žhavého popela v nádobě může dojít k požáru svozového vozidla a případnému zahoření skládky. Děkujeme za […]

Svoz bio odpadu

V rodinné zástavbě a v místních částech končí svoz bio odpadu dne 30. 11. 2018. Více informací v sekci Služby -> Odpadové hospodářství -> Svoz bio odpadu.

Zazimování městských kašen

Od úterý 30. 10. bude probíhat zazimování městských kašen v Přerově. Zazimována bude kašna na nám. Přerovského povstání, u Přerovanky, Pod Valy a na nám. T. G. Masaryka. Kašny budou vypuštěny, vyčištěny a budou odstaveny čerpadla. Na nám. T.G.M. bude kašna překryta deskami. Od 30. 10. se také začnou zazimovávat studny v místních částech Přerova.

Čištění státních a krajských komunikací v Přerově

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 bude probíhat strojní čištění v ulicích Za Mlýnem a Osmek. V pátek 26. 10. 2018 bude probíhat strojní čištění v ulicích nábř. Rudolfa Lukaštíka a Brabansko. Upozorňujeme řidiče, že v době od 7:00 do 14:00 zde bude dopravní omezení – zákaz zastavení.

Po letech zprovozněna kašna na ulici Pod Valy

Osm let byla kašna na ulici Pod Valy mimo provoz z důvodu úniku vody a téměř zapomenuta. Ve čtvrtek 9. 8. 2018 byla kašna zprovozněna a opět po letech tento vodní prvek oživí ulici Pod Valy. Pro zprovoznění kašny bylo nutné vystěrkování stěn speciálním lepidlem, natažení bazénové fólie na dno a stěny kašny, osazení nových […]