Odstavení světelné křižovatky

Upozorňujeme řidiče, že v době od 11:00 do cca 13:00 hod dojde z důvodu úpravy přípojného místa k odstavení světelné křižovatky Komenského x V.Novosady x Kojetínská x průpich. Děkujeme za pochopení.

Bezpečnostní opatření na Laguně

Vzhledem ke zvýšené vodní hladině bylo kolem Velké Laguny z bezpečnostních důvodů dočasně vypnuto veřejné osvětlení a uzavřeno dětské hřiště. Dbejte prosím při pohybu po areálu zvýšené opatrnosti.

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Ve dnech od 20. 7. do 31. 7. bude probíhat rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Alšova a Neumannova. V rámci rekonstrukce zároveň dojde k částečnému výpadku osvětlení ve společném dvoře domů Neumanova 1, 3, 5 a Želatovská 10 – 20. Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti, pokud se budou ve večerních hodinách v předmětných ulicích […]

Výměny stožárů VO

Od úterý 9. 6. do pátku 31. 7. budou probíhat výměny stožárů veřejného osvětlení v ulicích Petřivalského, Kouřílkova a U Hřbitova – tzn. že budou vypnuty některé lampy veřejného osvětlení. Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti, pokud se budou pohybovat ve večerních hodinách v předmětných ulicích.

Rekonstrukce VO – Laguna

Kolem přerovské Laguny bude probíhat od středy 3. 6. do pátku 12. 6. rekonstrukce veřejného osvětlení – tzn. budou vypnuty některé lampy veřejného osvětlení. Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti, pokud se budou pohybovat ve večerních hodinách v prostoru Laguny.

Odstávka rozvaděče VO

Z důvodu rekonstrukce kabelového vedení VN a NN v ulici 1. května došlo k přerušení dodávky el. energie pro veřejné osvětlení v ulicích: 1.května, Tylova, U pošty, Prostějovská, Olomoucká. Z tohoto důvodu bude v těchto místech po dobu neurčitou veřejné osvětlení mimo provoz. Pro více informací se obraťte na Magistrát města Přerova, odbor majetku a […]

Demontáž stožárů veřejného osvětlení

Technické služby jako správce veřejného osvětlení vytipoval lokality se špatným stavem stožárů VO a provedl defektoskopii 43 kusů stožárů VO. Z bezpečnostních důvodů bylo přistoupeno k okamžité demontáži stožárů VO v ulicích: Petřivalského 4, Petřivalského 2 – parkoviště, Kouřílkova 3, U Hřbitova za čerpací stanicí MOL viz foto. Žádáme občany, kteří se budou pohybovat v […]

Veřejné osvětlení – Vinary

Oznamujeme občanům, že v místní části Vinary – Mezilesí I a II bude z důvodu rekonstrukce rozvaděče VO nefunkční veřejné osvětlení ve dnech 28. – 30. 6. 2019.

Porucha elektrického kabelového vedení bří Hovůrkových

Z důvodu rozsáhlé poruchy elektrického kabelového vedení ve dvoře u zadních vchodů na bří Hovůrkových č. 12, 14, 16, 18 a 20 budou čtyři svítidla do nutné výměny elektrického kabelového vedení mimo provoz. Předpokládaná doba zprovoznění je do konce měsíce května. Žádáme občany o porozumění a zvýšenou opatrnost při pohybu v těchto místech.

Veřejné osvětlení – Kratochvílova ulice

Upozorňujeme občany, že v Kratochvílově ulici může docházet k výpadkům veřejného osvětlení. Jedná se o levou stranu ulice od odbočky z ulice Komenského – závada bude odstraněna do 14 dní.