Search
Close this search box.

Výsledky rozboru vody na Laguně

Dle výsledku rozboru z 1. 8. 2023 je kvalita vody v Laguně lehce zhoršená a zdravotní riziko představuje pro citlivé jedince. Po koupání je doporučeno následné osprchování. Ke stažení: výsledky rozboru vody

Výsledky rozboru vody na Laguně

Dle výsledku rozboru je kvalita vody v Laguně jen lehce zhoršená a zdravotní riziko může způsobit citlivým jedincům. Po koupání je však doporučeno následné osprchování. Ke stažení:

Voda v Laguně je nebezpečná ke koupání

Upozorňujeme občany, že dle výsledků rozboru provedeného v srpnu neodpovídá voda v Laguně hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. Voda je nebezpečná ke koupání! Ke stažení: výsledky rozboru

Voda v Laguně není vhodná ke koupání

Upozorňujeme občany, že dle výsledků provedeného rozboru neodpovídá voda v Laguně hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko. Koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. Ke stažení: výsledky rozboru

Nová sprcha na Laguně

Na Laguně jsme nainstalovali novou sprchu. Užijí si ji nejen milovníci přírodního koupání a opalování. Letní sezóna může tedy být pro někoho již započata.

Voda v Laguně není vhodná ke koupání

Upozorňujeme občany, že dle výsledků provedeného rozboru neodpovídá voda v Laguně hygienickým požadavkům a není tedy vhodná ke koupání. Ke stažení: výsledky rozboru

Bezpečnostní opatření na Laguně

Vzhledem ke zvýšené vodní hladině bylo kolem Velké Laguny z bezpečnostních důvodů dočasně vypnuto veřejné osvětlení a uzavřeno dětské hřiště. Dbejte prosím při pohybu po areálu zvýšené opatrnosti.

Informace o kvalitě vody na Laguně

Na základě laboratorních testů vody z přerovské laguny bylo zjištěno, že není dodržen požadavek legislativy v ukazatelích průhlednost a vodní květ. Pro ostatní stanovené ukazatele jsou požadavky legislativy dodrženy. Voda v areálu lagun v Přerově se nedoporučuje ke koupání.

Informace o kvalitě vody na Laguně

Na základě laboratorních testů (ke stažení zde) bylo zjištěno, že voda v Laguně není vhodná ke koupání! Další vzorky vody budou odebrány v měsíci srpnu. O výsledku testů budeme informovat.

Rekonstrukce VO – Laguna

Kolem přerovské Laguny bude probíhat od středy 3. 6. do pátku 12. 6. rekonstrukce veřejného osvětlení – tzn. budou vypnuty některé lampy veřejného osvětlení. Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti, pokud se budou pohybovat ve večerních hodinách v prostoru Laguny.