Omezení osobních návštěv a vstupu do areálů Technických služeb města Přerova a Pohřební služby města Přerova

Na základě rozhodnutí Vlády ČR a z důvodu nepříznivé epidemiologické situace rozhodlo vedení společnosti TSMPr o radikálním omezení návštěv areálů společnosti. Žádáme občany a zástupce firem, aby při komunikaci s Technickými službami omezili osobní návštěvu na nejnutnější minimum a využívali k vyřizování svých požadavků především telefonní a e-mailovou komunikaci. Pokud navštíví areály TSMPr z důvodu […]

Pohřební služba Přerov, s.r.o. přijme brigádníka

Pohřební služba Přerov, s.r.o. přijme brigádníka/brigádnici na výpomoc při výrobě a prodeji dušičkové vazby. Práce na DPP, doba trvání brigády cca 3 týdny. Zkušenosti s výrobou květinových vazeb výhodou. Zájemci kontaktujte vedoucí Pohřební služby p. Romanu Macháčkovou, tel: 734 310 038.

Pohřební obřady

Na základě vyhlášení nouzového stavu na území České republiky oznamujeme občanům, že toto opatření se netýká účasti na pohřbech. Pohřební obřady budou ve smuteční síni hřbitova v Přerově probíhat standardně.

Otevření parku Michalov a městského hřbitova

Od úterý 5. 2. 2019 bude znovu otevřen park Michalov i městský hřbitov v Přerově. Upozorňujeme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti průchodem parku – hrozí padání větví pod tíhou sněhu.

Upozornění občanům: park Michalov a městský hřbitov v Přerově

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám je uzavřen park Michalov – hrozí padání větví pod tíhou sněhu. Nabádáme občany, aby si dávali pozor i ve městě na sněhem přetížené větve – hrozí jejich pád nebo ulomení. Městský hřbitov v Přerově je pro obřady otevřen ze strany zimního stadionu a je přístupné i horní parkoviště u obřadní […]

Otevření městského hřbitova ze strany zimního stadionu

Městský hřbitov je pro konání pohřbů otevřen ze strany zimního stadionu, otevřeno je také parkoviště u obřadní síně. Hlavní brána zůstává uzavřena. Upozorňujeme návštěvníky na špatnou schůdnost cest a chodníků na hřbitově, zároveň také na padání sněhu z větví stromů.

Pietní akt – vsyp

Správa hřbitova oznamuje, že v pátek dne 26. 4. 2019 ve 14:00 připravuje pietní akt společného vsypu ostatků Vašich zesnulých na 5. vsypové loučce na městském hřbitově v Přerově za účasti řečníka a kněze. Zájemci o tento obřad kontaktujte správu hřbitova – tel. 724 080 152.

Upozornění občanům

Dne 9. 1. 2019 od 10 hod bude znovu otevřen park Michalov i městský hřbitov v Přerově.