Omezení osobních návštěv a vstupu do areálů Technických služeb města Přerova a Pohřební služby města Přerova

Na základě rozhodnutí Vlády ČR a z důvodu nepříznivé epidemiologické situace rozhodlo vedení společnosti TSMPr o radikálním omezení návštěv areálů společnosti. Žádáme občany a zástupce firem, aby při komunikaci s Technickými službami omezili osobní návštěvu na nejnutnější minimum a využívali k vyřizování svých požadavků především telefonní a e-mailovou komunikaci. Pokud navštíví areály TSMPr z důvodu […]

Pohřební služba Přerov, s.r.o. přijme brigádníka

Pohřební služba Přerov, s.r.o. přijme brigádníka/brigádnici na výpomoc při výrobě a prodeji dušičkové vazby. Práce na DPP, doba trvání brigády cca 3 týdny. Zkušenosti s výrobou květinových vazeb výhodou. Zájemci kontaktujte vedoucí Pohřební služby p. Romanu Macháčkovou, tel: 734 310 038.

Správa hřbitova

S platností od 17. 3. je správa hřbitova až do odvolání uzavřena – pokud máte neodkladné žádosti, kontaktujte nás prosím pouze telefonicky na tel. 724 080 152 nebo e-mailem: hrbitov@tsmpr.cz.

Pohřební obřady

Na základě vyhlášení nouzového stavu na území České republiky oznamujeme občanům, že toto opatření se netýká účasti na pohřbech. Pohřební obřady budou ve smuteční síni hřbitova v Přerově probíhat standardně.

Otevření parku Michalov a městského hřbitova

Od úterý 5. 2. 2019 bude znovu otevřen park Michalov i městský hřbitov v Přerově. Upozorňujeme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti průchodem parku – hrozí padání větví pod tíhou sněhu.

Upozornění občanům: park Michalov a městský hřbitov v Přerově

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám je uzavřen park Michalov – hrozí padání větví pod tíhou sněhu. Nabádáme občany, aby si dávali pozor i ve městě na sněhem přetížené větve – hrozí jejich pád nebo ulomení. Městský hřbitov v Přerově je pro obřady otevřen ze strany zimního stadionu a je přístupné i horní parkoviště u obřadní […]

Otevření městského hřbitova ze strany zimního stadionu

Městský hřbitov je pro konání pohřbů otevřen ze strany zimního stadionu, otevřeno je také parkoviště u obřadní síně. Hlavní brána zůstává uzavřena. Upozorňujeme návštěvníky na špatnou schůdnost cest a chodníků na hřbitově, zároveň také na padání sněhu z větví stromů.

Pietní akt – vsyp

Správa hřbitova oznamuje, že v pátek dne 26. 4. 2019 ve 14:00 připravuje pietní akt společného vsypu ostatků Vašich zesnulých na 5. vsypové loučce na městském hřbitově v Přerově za účasti řečníka a kněze. Zájemci o tento obřad kontaktujte správu hřbitova – tel. 724 080 152.