Search
Close this search box.

Oprava lesní cesty v Žebračce

Právě probíhá oprava lesní cesty v Žebračce (trasa viz přiložená mapka). Práce potrvají do 30. 4. 2021. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

Těžební práce v Žebračce

Probíhají těžební činnosti v NPR Žebračka v lokalitách ,,U Lysek“ a ,,od Lagun“ – viz mapka. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, průchod bude omezen. Nevstupujte prosím na pracoviště.

Kácení v NPR Žebračka

V období od 22. 1. do 28. 2. 2019 budou probíhat těžební práce v národní přírodní rezervaci Žebračka. Práce budou probíhat v bezpečnostním pásmu naučné stezky od Laguny do obce Lýsky a podél silniční komunikace Přerov – Prosenice. Nabádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a nevstupovali do ohroženého prostoru. Mapa ke stažení zde.

Prodej kůrovcem napadeného dříví

Zájemci o dříví kontaktujte Bc. Víta Navrátila v době 7-13 hod v pracovní dny na tel.: 602 592 772 nebo e-mailem: vit.navratil@tsmpr.cz. Cena samovýroby 50 – 460 Kč / m3 bez DPH. Hotové vytěžené dřevo cena 600,- Kč / m3 bez DPH – minimální množství pro jeden odběr je 20 m3. DPH 21%.

PN – Oprava objektu hájenky Svrčov

VŘ malého rozsahu – „Oprava objektu hájenky Svrčov – sociální zařízení, kancelář polesného“.
Bližší podmínky:
Podklady k výběrovému řízení