Search
Close this search box.

Hledá se vánoční strom

Žádáme občany, kteří mají k dispozici vzrostlý jehličnan – solitér, který by mohl městu posloužit jako vánoční strom, a uvažují o jeho skácení, kontaktujte prosím Ing. Martinu Haluzíkovou, tel.: 702 196 121 nebo e-mail: martina.haluzikova@tsmpr.cz. Strom by měl být na přístupném místě a pěkně rostlý s maximální výškou 15 m. Po kontrole, zda strom vyhovuje, […]

Výběrové řízení – Výzva k podání nabídek k realizaci projektu „TSMPr, s.r.o.- systém odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu“

TSMPr, s.r.o. vypisuje výběrové řízení – Zakázka malého rozsahu – Oznámení o zahájení výběrového řízení – Výzva k podání nabídek k realizaci projektu „TSMPr, s.r.o.- systém odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu“. Ke stažení : Zadávací dokumentace (pdf) Zadávací dokumentace – přílohy (zip) Doplňující dotazy a odpovědi k zakázce, která byla zveřejněna dne 12.9.2014 (pdf)

Výběrové řízení – Výzva k podání nabídek k realizaci projektu „TSMPr – systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky“

TSMPr, s.r.o. vypisuje výběrové řízení – Zakázka malého rozsahu – Oznámení o zahájení výběrového řízení – Výzva k podání nabídek k realizaci projektu „TSMPr – systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky“ spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů. Ke stažení : Zadávací dokumentace (pdf) Zadávací dokumentace – […]

Upozornění

Veřejné zakázky společnosti jsou zveřejněny na portále https://www.vhodne-uverejneni.cz/

VZ – řízená skládka

VZ malého rozsahu na stavební práceí – „Řízená skládka S-OO3 Žeravice 2 – Obvodová rekultivační hráz – 7. etapa“.
Dokumenty:
Rozpočet (zip)
Výkresy (zip)
Textová část PD (doc)
oznámení a zadávací dokumentace (doc)

VZ – vozidlo pro svoz odpadu

VZ – „TSMPr – vozidlo pro svoz odpadu“
Dokumenty:
vyzva.pdf
text_cast_ZD.pdf
technická specifikace př. 2_ZD.pdf
kryci_list.pdf
*kryci_list.doc
cestne_prohlaseni.pdf

VZ – universální nosič nástaveb

VZ malého rozsahu – TSMPr – Universální nosiče nástaveb
Dokumenty:
vyzva.pdf
text_cast_ZD.pdf
technická specifikace př. 2_ZD.pdf
kryci_list.pdf
*kryci_list.doc
cestne_prohlaseni.pdf
*cestne_prohlaseni.doc