Search
Close this search box.

Křižovatka Velká Dlážka x Kopaniny bude mimo provoz

Informujeme občany, že dne 06.11.2023 od 10.00 hod. dojde v rámci stavby Modernizace SSZ k vypnutí světelného signalizačního zařízení na křižovatce Velká Dlážka – Kopaniny. Předpoklad doby odstávky je cca 10 dnů. V ranní špičce od 07.11.2023 v době od 7.25 do 7.55 hod. bude zajištěn dohled u křižovatky prostřednictvím strážníků Městské policie na základě požadavku vedení ZŠ Velká […]

Křižovatka Komenského x Palackého bude mimo provoz

Informujeme občany, že v pondělí 9. října vypneme ve 12:00 hod světelné singalizační zařízení na křižovatce Komenského x Palackého. SSZ bude mimo provoz po dobu 14 dní a to z důvodu rekonstrukce SSZ firmou AŽD. Děkujeme za pochopení

Křižovatka u elektrárenského mostu mimo provoz

Z důvodu opravy vozovky Velké Novosady bude od čtvrtku 4. 5. v 06:15 hodin vypnuto světelné signalizační zařízení na křižovatce nábř. E. Beneše x Tržní x Velké Novosady až do ukončení prací 15. května 2023.

Nasvětlení lávky pro pěší v Dluhonicích mimo provoz

Z důvodu stavebních úprav v souvislosti se zahájením výstavby dálnice bude od dnešního dne do doby zhotovení nové el. přípojky (cca tři týdny) odpojeno napájení pro nasvětlení lávky pro pěší vedoucí přes železniční trať ČD v Dluhonicích na ulici Předmostská. Děkujeme za pochopení.

Odstavení světelné křižovatky

Upozorňujeme řidiče, že v době od 11:00 do cca 13:00 hod dojde z důvodu úpravy přípojného místa k odstavení světelné křižovatky Komenského x V.Novosady x Kojetínská x průpich. Děkujeme za pochopení.

Bezpečnostní opatření na Laguně

Vzhledem ke zvýšené vodní hladině bylo kolem Velké Laguny z bezpečnostních důvodů dočasně vypnuto veřejné osvětlení a uzavřeno dětské hřiště. Dbejte prosím při pohybu po areálu zvýšené opatrnosti.

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Ve dnech od 20. 7. do 31. 7. bude probíhat rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Alšova a Neumannova. V rámci rekonstrukce zároveň dojde k částečnému výpadku osvětlení ve společném dvoře domů Neumanova 1, 3, 5 a Želatovská 10 – 20. Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti, pokud se budou ve večerních hodinách v předmětných ulicích […]

Výměny stožárů VO

Od úterý 9. 6. do pátku 31. 7. budou probíhat výměny stožárů veřejného osvětlení v ulicích Petřivalského, Kouřílkova a U Hřbitova – tzn. že budou vypnuty některé lampy veřejného osvětlení. Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti, pokud se budou pohybovat ve večerních hodinách v předmětných ulicích.