Čipování odpadových nádob

9. 8. 2023

V následujících týdnech se budou pohybovat v ulicích našeho města a místních částí zaměstnanci Technických služeb města Přerova, kteří mají na starosti čipování odpadových nádob firem i občanů. Změna systému označení nádob a digitalizace celého systému svozu odpadů nám do budoucna umožní lepší kontrolu nad výsypem nádob. Dojde k optimalizaci svozových tras a úspoře pohonných hmot i času. Vzhledem k tomu, že část nádob se nachází na soukromých pozemcích, bude nutné umožnit přístup k těmto nádobám. Vše se budeme snažit provést v rámci standartního svozového dne. Může se však stát, že Vás naši zaměstnanci budou kontaktovat telefonicky nebo osobně s žádostí o umožnění přístupu k Vašim odpadovým nádobám.