Search
Close this search box.

Hřbitovy

O hřbitovech

Zajišťujeme správu a údržbu hlavního městského hřbitova v Přerově a dalších šesti veřejných pohřebišť v jeho místních částech včetně evidence a správy cca 9 400 hrobových míst. Součástí služeb je údržba travnatých ploch a okrasných záhonů, úklid, svoz a likvidace hřbitovního odpadu, péče o hřbitovní mobiliář vč. kolumbária a postupná revitalizace dřevin.

Pro veřejnost jsme tu v případě potřeby výkopu hrobů, otevírání hrobek, ukládání uren s lidskými ostatky. Zajišťujeme vsypy, exhumace a uzavíráme nájemní smlouvy k hrobovým místům.

Městský hřbitov v Přerově 

Leží mezi ulicemi 9. května (hlavní vchod), U Hřbitova (vchod od stadionu) a Generála Rakovčíka (vchod od pohřební služby). V celém areálu hřbitova platí zákaz kouření, jízdy na kole, venčení psů a pohyb dětí do 10 let bez doprovodu dospělé osoby.

Součástí hřbitova je také veřejné WC, které se nachází u hlavního vstupu. Dostupné je po celou provozní dobu hřbitova. Vstup je zpoplatněn, viz ceník.

Hřbitov Předmostí

Hřbitov v Předmostí se nachází v ulici Prostějovská. Přístup na hřbitov je po schodech nebo i bezbariérový.

Hřbitovy v místních částech:

Lověšice, Dluhonice, Čekyně, Henčlov, Penčice

Kde je najdete?

Městský hřbitov

Kontakt:

Otevírací doba:

Hřbitov Předmostí

Kontakt:

Otevírací doba:

Hřbitovy v místních částech: provozní doba neomezená

Historie městského hřbitova

Hřbitov byl v roce 1877 vystavěn na velkém pozemku na okraji města, kterému se říkalo „V černým“, jako nový městský hřbitov náhradou za rušená pohřebiště blíže centru. Došlo zde též k přesunu cenných náhrobků. Pozemek vysvětil 1. listopadu 1877 farář Arnošt Vychodil, první pohřeb se zde konal hned následujícího dne. Hřbitov svou severní částí přiléhá na městský židovský hřbitov zřízený roku 1882. Byl zde též umístěn pomník pruským vojákům padlým v nedaleké bitvě prusko-rakouské války.

Podél zdi jsou umístěny hrobky a čestné hroby významných obyvatel města. Později zde vznikly též budovy zázemí hřbitovní správy a městské pohřební služby. 

Pohřbeni jsou zde také vojáci a legionáři bojující v první a druhé světové válce, stejně jako vojáci Rudé armády padlí při osvobozování Československa roku 1945.

Areál byl původně menší, než ho známe dnes, hlavní kříž byl přibližně uprostřed celého hřbitova. V roce 1912 přišlo první rozšíření plochy hřbitova. Další rozšíření – o „vojenský hřbitov“ – přišlo v době 1. světové války. V osmdesátých letech bylo přikročeno k přestavbě starého „vojenského“ hřbitova. Černý pomník zůstal zachován – dnes se nachází v prostoru třetího urnového háje jako památka obětem 1. světové války. Po výstavbě průmyslu značně vzrostl počet obyvatel Přerova (z 20 na 40 tisíc) a tak byl hřbitov rozšířen téměř na dvojnásobnou plochu směrem na východ. Současně byl postaven nový vchod u zimního stadionu. Na nejvyšším místě nového hřbitova pak vyrostla nová obřadní síň. Celý areál byl předán k užívání v roce 1987.

Historie hřbitova v Předmostí

V roce 1950 převzala obec od farního úřadu evidenci hřbitova a začala se o hřbitov starat. 1. 1. 1999 bylo rozhodnuto, že hřbitov v Předmostí bude zcela zrušen a postupně přebudován na park pro tuto městskou čtvrť. Po několika letech bylo toto usnesení zrušeno a hřbitov se dále plnohodnotně využívá.

Novinky a aktuality

Služby, které si můžete objednat

Údržba hrobu

Nabízíme údržbu Vašeho hrobu v období od dubna do října. Údržba se provádí jednou za měsíc. Objednat

Uložení nebo vyzvednutí uren

Nabízíme uložení, vyzvednutí nebo přesyp uren. Objednat

Pronájem hrobového místa či místa v kolumbáriu

Nabízíme hrobová místa k pronájmu. Objednat

Změna nebo prodloužení smlouvy

Potřebujete-li aktualizovat osobní údaje na smlouvě o správě hrobového místa nebo místa v kolumbáriu. Objednat

Ostatní služby

Exhumace, výkop hrobu, vsyp, otevření hrobky a jiné. Objednat

Nejčastější dotazy

Upozornění o konci nájmu zasíláme dle zákona 193/2017 Sb. § 25 odst. 7 – 90 dnů před datem skončení nájmu. Následuje zaslání nové nájemní smlouvy na období 5 let (pokud není domluveno jinak) spolu s fakturou a složenkou. Teprve po podpisu nové smlouvy může nájemce zaplatit nájem převodem z účtu, hotově či kartou na pokladně TS nebo v kanceláři správy hřbitova.

Oznámení dáváme na hrobové místo z několika důvodů. Nejčastějším důvodem je změna trvalého bydliště nájemce a vrácená (nedoručená) nájemní smlouva. Dále je důvodem k oznámení na hrobě nezaplacení nájmu v době splatnosti. Cedulku s oznámením dáváme také, pokud se na hrobě stane nějaká mimořádná situace (poškození hrobu, nepovolené úpravy hrobu apod.).

Ve všech případech je nutné kontaktovat správu hřbitova na telefonním čísle uvedeném na cedulce.

Aby se tyto případy nestávaly, je vhodné uvést do nájemní smlouvy kontakty (mobil, telefon, e-mail) abychom mohli nájemce kontaktovat jinak než výše uvedeným oznámením na hrobě.