Search
Close this search box.

Kompostárna v Žeravicích připravuje expedici prvního hotového kompostu

6. 8. 2015

V roce 2014 byla městem Přerov, za dotace z Fondu životního prostředí, realizována výstavba kompostárny na zpracování biologického odpadu. Tato kompostárna sousedí se skládkou komunálního odpadu v Žeravicích, a to za budovou třídírny.

Vlastní sběr bioodpadu z domácností v místních částech a z okolí RD v Přerově byl zahájen v polovině března 2015. K tomu se přidal sběr BIO odpadu z velkoobjemových kontejnerů z měsíce dubna a poté následovala tráva z prvních sečí v městě Přerově. Provoz kompostárny byl spuštěn až v měsíci květnu, kdy bylo nashromážděno dostatečné množství travní hmoty, která byla následně smíchána s cca 30% dřevní štěpky. Vlastní proces zrání kompostu trvá minimálně 60 dní, kdy je hmota, která je podrcena v drtiči, následně navrstvena na jednotlivé zakládací hromady, tzv. zakládky. Tyto jsou provzdušňovány překopávačem kompostu z důvodu urychlení zrání kompostu. Optimální teplota kompostu v procesu zrání by se měla pohybovat v rozmezí 50 – 65 ºC, v případě vyšší teploty jsou zakládky zkrápěny vodou, v případě nižší teploty jsou znovu provzdušňovány. Po dozrání kompostu může být tento hrubý kompost přetříděn na třídícím zařízení a následně expedován.

Technické služby města Přerova, s.r.o., které provozují kompostárnu, připravily první expedici kompostu, a to od 17. srpna 2015. Občané si mohou bezplatně odebrat netříděný kompost, který si naloží vlastními silami na vymezeném místě v kompostárně, a to v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hod. V případě, že budou chtít tento kompost naložit, zaplatí manipulační poplatek 50 Kč za 1 naložení. Pokud budou chtít kompost tříděný, zaplatí manipulační poplatek 100 Kč za 1 naložení.

Z důvodu omezeného množství kompostu je v současné době stanoven limit odběru, a to pro občany Přerova a jeho místních částí, na 300 kg na číslo popisné. Více informací na www.tsmpr.cz, sekce služby – BRKO – aktuality

Bohumír Střelec – jednatel společnosti

Fotogalerie:

Sdílet na Facebooku

Další články