Search
Close this search box.

Likvidace roušek a třídění odpadu

3. 11. 2020

Jak likvidovat jednorázové roušky?

Roušky jsou potenciálně infekční odpad – nepodceňujme to. Z jistého úhlu pohledu se může jednat o nebezpečný infekční odpad. Je třeba, abychom s použitými rouškami zacházeli obezřetně. Nikdo nevíme, jsme-li nositelem viru, a tak právě použitá rouška může být časovanou bombou.

Roušky neponechávejte doma povalovat. Zejména máte-li v domácnosti děti nebo seniory.
Roušky nevhazujte volně do odpadkového koše nebo do veřejných odpadkových košů.
Roušky vkládejte do dobře uzavíratelného plastového pytle. Doporučuje se vkládat do pytlů dvou, co nejpečlivěji uzavřít, a jejich povrch následně vydesinfikovat, stejně jako ruce.
Pytel s rouškami vhoďte do kontejneru na směsný komunální odpad. Nenechávejte je vedle kontejnerů! V žádném případě roušky ani jiný zdravotnický a hygienický materiál (např. papírové kapesníky) nevhazujte do žádného z kontejnerů na tříděný odpad (plast, papír nebo dokonce bioodpad)!
Můžete tím ohrozit pracovníky svozových firem, třídicích linek, bezdomovce a vlastně každého!
Můžete-li, spalte je v kamnech!

Jak likvidovat opakované (textilní) roušky?

I když šijete roušky z biomateriálů, nevhazujte je v žádném případě na kompost, ani do kontejnerů na bioodpad!
Textilní roušky slouží pro opakované použití za dodržení doporučených pravidel pro jejich ošetřování – praní, vyvařování, žehlení, popř. desinfekce.
V případě, že Vám textilní roušky, stejně jako šátky nebo šály doslouží, platí pro jejich likvidaci stejná pravidla, jako pro likvidaci jednorázových roušek.

Jak správně nakládat s komunálním a tříděným odpadem?

Především je potřeba dbát na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady!
Důležité je neodkládat své odpady mimo kontejnery a popelnice, aby s nimi popeláři nepřicházeli do přímého kontaktu!
V žádném případě nevhazujte použité roušky, rukavice, kapesníčky či jiné prostředky osobní hygieny do barevných kontejnerů na tříděný odpad!

Přílohy:

  1. Pravidla pro likvidaci ochranných pomůcek od krajské hygienické stanice Olomouckého kraje
  2. Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie od Ministerstva životního prostředí
  3. Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem? od firmy EKOKOM
Sdílet na Facebooku

Další články