Search
Close this search box.

Nádoby na biologicky rozložitelný odpad dostanou lidé zdarma

7. 1. 2015

Hnědé nádoby na biologicky rozložitelný odpad jsou v současné době umístěny v areálu technických služeb a po jejich rozvezení budou sloužit k ukládání ovocných a zeleninových odpadů, kávových a čajových zbytků, mastného papíru, papírových ručníků, posekané trávy, listí, drnových řezů, větviček, třísek, pilin, hoblin, kůry a třeba i popela ze dřeva, které poté poputují do čtyři kilometry vzdálené nové kompostárny. Ta může ročně zpracovat až dva a půl tisíce tun „zelené hmoty. Do nádoby nepatří zbytky jídel, kosti, odřezky masa, chemicky ošetřené materiály, popel z uhlí, cigarety, časopisy, oddenkový plevel a samozřejmě plasty, kovy, sklo a kameny.

V první etapě se tato novinka bude týkat obyvatel všech rodinných domů v Přerově a v místních částech, kteří dostanou v průběhu ledna a února do svých domácností odpadové nádoby o obsahu 240 litrů, do nichž budou odkládat biologicky rozložitelný odpad. Poprvé v březnu u jejich domu zastaví svozové vozidlo, které biologický odpad převeze do kompostárny. Vzniklý kompost bude následně využit pro potřeby města. „Lidé si budou muset zvyknout na nový svozový systém. Od března do listopadu jim budou svozová auta vyvážet jeden týden popelnici se zbytkovým odpadem a druhý týden nádobu s biologickým odpadem. Věříme, že si na nový cyklus zvyknou a nakonec ho i ocení. Svoz ostatního tříděného odpadu – papíru, plastu, nápojových kartónů a skla – zůstane beze změny,“ řekl ředitel Technických služeb města Přerova Radek Koněvalík. Dodal také, že s novinkou se budou moci lidé seznámit i prostřednictvím letáku, který v následujících dnech najdou ve schránce.
Kromě odpadových nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad, které poputují do domácností zdarma, si mohou Přerované vyrobit kompost sami. Pokud budou mít zájem dostanou do užívání bezplatně i kompostér.

Sdílet na Facebooku

Další články