Search
Close this search box.

Opravy v parku Michalov v roce 2022

8. 3. 2022

V pondělí 14. března 2022 Technické služby města Přerova zahájí přípravné práce před opravou mlatových cest v parku Michalov v úseku „vstup z ulice Máchova – Květnice“. Práce zahrnují opravu ocelových pásnic, stržení přerostlého terénu okolo pásnic, dosadbu trvalkových záhonů, terénní úpravy za ocelovými pásnicemi včetně osetí a výměna dřevěných obrub za ocelové pásnice.

Současně budou v tomto termínu probíhat práce na revitalizaci trávníků a opravě mlatových cestiček v Květnici a dosadbě rostlinného pláště parku Michalov (keře a stromy) u vstupu Máchova-Sadová.

Revitalizace trávníků zahrnuje obnovu travnatých ploch v rozsahu 1170 m2 a bude prováděna hydroosevem. Dosadba rostlinného pláště obsahuje vyčištění plochy cca 270 m2 od ruderálního porostu a původních dožívajících keřů a následná výsadba 277 keřů a 5 ks stromů dle původních plánů výsadeb parku Michalov.

Všechny tyto přípravné práce budou prováděny bez omezení vstupu veřejnosti do praku Michalov, omezení bude vždy jen lokálně v úseku prováděných prací.

V pondělí 4. dubna 2022 Technické služby města Přerova ve spolupráci s odbornou firmou zahájí druhou etapu opravy pískových cest v parku Michalov. Tato oprava bude zahrnovat výměnu povrchu 2960 m2 pískových cest v úseku „vstup do parku Máchova – Květnice“ a to včetně spojovacích chodníků na pravé i levé straně. Oprava přijde na cca 2,7 mil. Kč a současně s opravou bude provedena údržba plochy opravené v roce 2021 v lokalitě Květnice.

Jelikož se jedná o rozsáhlou opravu, bude to znamenat omezení pohybu návštěvníků parku Michalov. Od 4. dubna do 10. května, kdy budou probíhat hlavní stavební práce, bude vstup do parku z ulice Máchova uzavřen. Mapky s vyznačením uzavřených komunikací a komunikací, na kterých je umožněn přístup, budou vyvěšené na vstupních branách do parku Michalov a jsou také dostupné ke stažení na níže uvedených odkazech.

Žádáme všechny návštěvníky, aby v rámci této doby, kdy budou probíhat opravy, respektovali zákaz vstupu na vyznačené pískové cesty a dbali opatrnosti při pohybu v parku.

Ke stažení:

Sdílet na Facebooku

Další články