Search
Close this search box.

Park Michalov

O parku Michalov

Park Michalov je nejvýznamnějším městským parkem v Přerově. Nachází se mezi řekou Bečvou a lesem Žebračkou v městské části Přerov I – Město, přibližně půl kilometru na severovýchod od historického centra města. Jeho rozloha činí přibližně 20,5 hektarů. Od roku 1992 je park památkově chráněn. Součástí parku je zahradní restaurace, altán pro promenádní koncerty, bufet, veřejná WC, tři dětská hřiště a volná travnatá plocha pro kolektivní míčové hry a hřiště pro psy. Parkem prochází trasa naučné vlastivědné stezky „Přerovským luhem“. V tzv. „květnici“ je možnost konání svatebních obřadů. Park je oplocen a v nočních hodinách uzamčen. Činnost v oploceném areálu je upravena řádem parku.

Jako správci parku máme za úkol pečovat o veškerou zeleň v parku, která zahrnuje trávníky, keře, stromy, letničkové záhony, trvalkové záhony i záhony růží. Spravujeme chodníky a pískové cesty, které prošly v posledním roce revitalizací. Dále udržujeme v provozu kašnu, která se nachází na hlavní ose parku a veškerý mobiliář (lavičky, pítka, informační tabule, brány a oplocení, závlahu, lávky, altán). Součástí je také provoz a údržba místního skleníku. V neposlední řadě jsou v naší péči dětská hřiště včetně hřiště psího.

Kde ho najdete?

Důležité informace

Kontakt:

Otevírací doba:

Historie parku

Park Michalov byl založen z iniciativy okrašlovacího spolku v roce 1904 přeměnou bývalého lesa, podle plánů významného zahradního architekta Františka Thomayera. Od roku 1992 je park vyhlášen kulturní památkou a od roku 1994 registrován jako významný krajinný prvek. V roce 1997 byl park zasažen povodní, následkem které bylo vykáceno na 200 ks dřevin. V roce 2000 byl schválen „Program regenerace a rozvoje městského parku Michalov“ a v následujících letech proinvestovány desítky milionů korun na úpravy parku.

Novinky a aktuality

Služby, které si můžete objednat

Zábor veřejného prostranství / Povolení k vjezdu do parku

Povolení umožňuje vjezd pro účely svatebního obřadu nebo zábor plochy pro akce konané v parku Michalov. 

Svatební obřad

Pro svatební obřad konaný v parku Michalov v tzv. „Květnici“ kontaktujte nejprve Magistrát města Přerova. Následně vás budeme kontaktovat a domluvíme další náležitosti.

Nejčastější dotazy

Ano, nejdříve však musíte oslovit Magistrát města Přerova, odbor majetku (jako vlastníka pozemku), který Vám udělí písemný souhlas vlastníka pozemku. Pracovník TSMPr Vás bude následně kontaktovat na uvedený telefon a domluví s Vámi další náležitosti (vydání „Protokolu o předání a převzetí veřejného prostranství – zábor“, platbu vratné kauce, případné povolení k vjezdu či jiné doprovodné služby).

V parku Michalov se nachází tři dětská hřiště, venkovní posilovna a hřiště pro psy

V parku Michalov se seče různými intenzitami. Středová osa a květnice se sečou nejintenzivněji z důvodu konání společenských akcí (např. promenádní koncerty) a svatebních obřadů. Dětská hřiště, psí hřiště a pobytová louka se sečou 1x za 14 dní. Okrajové části parku se sečou s nižší intenzitou z důvodu zadržování vody v krajině a ochrany drobných živočichů.

Není, pouze na povolení správce parku (TSMPr), např. pro akce či svatební obřady. Výjimku má zásobování restaurace v parku.

Nesmí se zde jezdit ani na kole, ani na kolečkových bruslích. K tomuto účelu je určena cyklostezka vedle parku Michalov. Výjimku mají malé děti s odrážedly a to pouze na zpevněných asfaltových chodnících.

Park Michalov je otevřen od 5.30 hod do 23.30 hod, pouze v měsících listopad až březen do 22.30 hod.