Search
Close this search box.

Parkoviště a WC

O parkovištích a WC

Ve správě máme celkem 12 placených parkovišť v centru města. Naším úkolem je údržba parkovacích automatů a také vydávání parkovacích karet pro rezidenty (fyzické i právnické osoby) a parkovacích lístků měsíčních i ročních. Parkovací lístek zakoupený v automatu platí pro všechna placená parkoviště po dobu uvedenou na lístku. Majitelé ZTP/P karet mají na parkovištích vyhrazená místa, nejsou však osvobozeni od placení parkovného.

Ceník parkovacích karet a lístků

Doba placeného stání na parkovištích je:

Po–Pá: 8:00–18:00

So: 8:00–12:00

Na parkovišti u nádraží v Husově ulici je doba placeného stání non stop. 

Na nově zrevitalizované parkoviště se závorou na ul. Kratochvílova (u Přerovanky) je dle nařízení magistrátu umožněn vjezd pouze na zakoupený parkovací lístek (časový z automatu, měsíční, roční), ne však na rezidentskou parkovací kartu.

Dále udržujeme veřejné WC, které se nachází na Žerotínově náměstí 15. Otevírací doba je Po–Pá: 8:00–16:30 s polední přestávkou 12:00–12:30 hod. Vstup je zpoplatněn (ceník).

Kde je najdete?

Důležité informace

Nefunkční parkovací automat:

Provozní doba pro hlášení nefunkčního automatu:

Informace o kartách

Prodej parkovacích karet:

Otevírací doba hlavní pokladny pro prodej parkovacích karet:

V lednu od 1. do 15. prodloužená pracovní doba:

Novinky a aktuality

Služby, které si můžete objednat

Parkovací karta

Na parkovací kartu má nárok fyzická i právnická osoba za následujících podmínek:

  • Fyzická osoba musí mít místo trvalého pobytu nebo vlastnit nemovitost ve vymezené oblasti obce dané nařízením města č. 2020-1 (viz mapka). 
  • Právnická osoba musí mít sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce dané nařízením města č. 2020-1 (viz mapka).

Parkovací lístek

Nabízíme parkovací lístek měsíční, platný 31 po sobě jdoucích dní  a parkovací lístek roční. Parkovací lístek na kratší dobu si vytisknete přímo z parkovacího automatu umístěného u placeného parkoviště.

Parkovací místo

Zřízení parkovacího místa provádíme na základě rozhodnutí Magistrátu města Přerova (viz životní situace „Zvláštní užívání komunikace“).

Nejčastější dotazy

Nárok na parkovací kartu máte v případě, že vaše provozovna nebo trvalé bydliště (příp. vlastnictví nemovitosti) spadá do vymezené oblasti v centru města dané nařízením města č. 2020-1 (viz mapka).

Parkovací karta platí na vyznačené roční období s prodlouženou platností do 15. ledna následujícího kalendářního roku. Potřebujete vyřídit novou parkovací kartu? Objednat ji můžete ZDE.

Ne, můžete pověřit jinou osobu formou plné moci, která předloží veškeré doklady nutné k vyřízení parkovací karty, parkovací kartu je nutné zaplatit hotově nebo platební kartou.

Fyzická osoba musí předložit Občanský průkaz, doklad prokazující vlastnictví automobilu – velký TP, případně prohlášení o svěření vozidla k používání. U právnické osoby bude ověřeno sídlo, provozovna či místo podnikání v Živnostenském rejstříku, musí předložit doklad prokazující vlastnictví automobilu nebo jeho provozování za účelem podnikání – velký TP.

 Ano, každý rok se musí předkládat doklady potřebné k vystavení parkovací karty, protože my nevíme, zda u vás nenastala změna.

Ano, vyplňte si objednávku a do přílohy vložte požadované dokumenty. Jakmile bude karta připravena, budeme vás informovat. Parkovací kartu si však budete muset vyzvednout osobně a zároveň nám vrátit kartu z předchozího období.

Dle nařízení Statutárního města Přerova č. 2020-1 pro žadatele platí:

  • fyzická osoba –  musí mít ve vymezené oblasti obce místo trvalého pobytu nebo zde vlastnit nemovitost.
  • právnická osoba – musí mít ve vymezené oblasti sídlo nebo provozovnu.

Ano, původní parkovací kartu musíte vrátit vždy před obdržením parkovací karty nové.